Lidgeld 2017-2018

Het lidgeld van NEOhc dient o.a. om infrastructuur (veld/clubhuis/verlichting), hockeymateriaal (initiatie sticks/keepersuitrusting/ballen) en vergoedingen aan trainers te bekostigen. Inbegrepen in het lidgeld is ook de bijdrage naar de hockeybond, die dient voor verzekering, werking…

Het lidmaatschap voor het seizoen 2017-2018 bedraagt:

 • Leden geboren in 2012 en later (U6) - spelen nog geen wedstrijden: 150 €
 • Leden geboren in 2011 (U7): 275 €
 • Leden geboren in 2010 (U8): 285 €
 • Leden geboren in 2009 (U9): 295 €
 • Leden geboren in 2008 (U10): 305 €
 • Leden geboren in 2007 (U11): 315 €
 • Leden geboren in 2006 (U12): 325 €
 • Leden geboren van 1999 tot 2005 (U14-U19): 350 €
 • Heren en Dames: 365 €
 • Trimmers: 250 €
 • Nieuwe leden startend per 1/9/2017: 150 €
 • Nieuwe leden startend per 1/3/2018: 120 € (*)

Volgende extra kortingen en bijdragen worden eveneens in rekening gebracht:

- 20 € korting per lid vanaf het tweede lid in dezelfde familie (voor (*) wordt dit 10 €)

+ 30 € cafetariabijdrage die kan terugverdiend worden door 2 x cafetariadienst tijdens het seizoen (voor (*) wordt dit 1 cafetariadienst en 15 €)

Om een juiste berekening van het lidmaatschap te bekomen, gelieve een mail te sturen naar secretaris@neohockeymechelen.be. 

Betalingen gebeuren via overschrijving aan NEO Hockey Club Mechelen vzw op rekeningnummer BE80 0688 9955 3977 met vermelding lidnaam en geboortedatum. Gedeeltelijke betaling via talentencheques van de stad Mechelen is mogelijk. Hiervoor kan je terecht bij Ann aan de bar van NEO. De betaling dient in ieder geval te gebeuren voor de start van het seizoen (31/08/2017).

Voor leden aangebracht in het seizoen 2017-2018 kan het aanbrengend lid aanspraak maken op een reductie van 30 €. Deze wordt in rekening gebracht bij inschrijving voor het seizoen 2018-2019. Dit geldt niet voor leden van hetzelfde gezien, die de familiekorting krijgen.

Indien gewenst kan u het lidgeld in schijven betalen, te bespreken met Ann.

Vergeet niet dat u via uw mutualiteit ook een deel van het lidgeld kan recupereren. Vraag hiervoor het document op bij uw mutualiteit en bezorg het ter ondertekening aan de secretaris in de bar.

Inschrijvingsformulier in te vullen en ondertekenen; aan de Bar in de NEOhc caferia aan Ann af te geven.

De trainingen en wedstrijden indoor vanaf midden december tot eind januari zijn facultatief en zijn niet in het lidgeld begrepen!

Uitschrijvingen

Leden die zich wensen uit te schrijven om van club te veranderen, dienen de club hiervan op de hoogte te brengen via aangetekend schrijven op het adres Beukstraat 69, 2800 Mechelen, en dit ten laatste op 24/6/2017 (datum poststempel).

Bij uitschrijvingen nà die datum wordt een administratieve kost van 150 € aangerekend (dekking van te verwachten kosten: ploeguitschrijving, spelerskost, trainerskosten, ...). 

Wie zich uitgeschreven heeft en tijdens het seizoen opnieuw wenst in te schrijven dient een administratieve kost van 50 € te betalen.

Uitschrijven en herinschrijven zal pas gebeuren nadat de administratieve kost op de rekening van NEO geboekt is.

Documenten

Inschrijvingsformulier.doc

Medisch attest (vanaf 18 jaar) pdf

De NEO Hockey Mechelen Flyer is hier